top of page

Achmea en ASR sluiten aan als bouwboer

Na Land van Ons hebben ook grootgrondbezitters Achmea Real Estate en ASR zich in 2024 aangesloten bij de BouwBoeren. Op 5 hectare (Achmea) en 2 hectare (ASR) gaan zij samen met onze bouwboeren ervaring op doen met vezelteelt. En mocht dit een succesvol proefjaar worden dan sluiten ze volgend jaar mogelijk aan met nog meer percelen en hectares. Als BouwBoeren zijn wij blij met deze beweging. Het signaal dat deze grote bedrijven hiermee afgeven is dat vezelteelt in combinatie met biobased bouwen door hen wordt gezien als een kansrijke oplossing naar een betere en leefbaarder toekomst, waarbij er voor iedereen in de keten ook nog een verdienmodel zit. Meer over de motivatie van Achmea om zich bij BouwBoeren aan te sluiten vind je in deze video.Comments


bottom of page