top of page
pexels-pixabay-158827.jpg

wat doen we

BouwBoeren sluit regionale teeltovereenkomsten met boeren. In onderling overleg met de betreffende boer wordt er gekozen voor een bepaald vezelrijk gewas. De boer maakt z’n land in het voorjaar klaar en zaait vervolgens het vezelgewas in. BouwBoeren organiseert vervolgens de oogst. Zo zorgen we ervoor dat iedere oogst op eenzelfde manier plaatsvindt, zodat het goed kan worden verwerkt. In de tussentijd organiseren we denktanksessies en staan we boeren met raad en daad bij. Dit doen we ondere andere door inschakeling van teeltspecialisten. 


Wist je dat?
- Er tot 30 ton/ CO2 per hectare vastgelegd kan worden, afhankelijk van het gewas?
- Vezelrijke gewassen groeien op marginale grond, waardoor er geen concurrentie ontstaat met voedselgewassen.
- Deze gewassen veel minder arbeid vragen dan bijvoorbeeld maïs of wintertarwe?
- Er geen kunstmest en/ of herbiciden nodig zijn voor de teelt?
- De gewassen een goede beschutting zorgen voor veel dierenleven?
- De teelt van biobased gewassen reden kunnen geven tot extra inkomsten middels carboncredits, glb- en ecopremies?

BouwBoeren werkt samen met de BioBased Factory die de oogst opwerkt naar halffabrikaten zoals vezels, houtachtige delen en groene microvezels. Deze kunnen vervolgens worden toegepast in de bouw, industrie en logistiek. Zo verwerkt BioBased Housing Solutions bijvoorbeeld de halffabrikaten in haar biobased woningen.

voordelen voor jou als boer

- BouwBoeren garandeerd je afzet

- Je ontvangt een eerlijke (transparante) vergoeding

- Je hebt recht op GLB-subsidies en extra eco premies
- Minder arbeid per hectare in vergelijking met bijv. maïs of wintertarwe

- Je levert direct een bijdrage aan een betere wereld
- Met de aanplant van vezelrijke gewassen verrijk je je bodem
 

Jezelf aanmelden als BouwBoer? Vul hier het formulier in!

bottom of page