top of page
pexels-pixabay-158827.jpg

wat doen we

BouwBoeren sluit regionale teeltovereenkomsten met boeren. In onderling overleg met de betreffende boer wordt er gekozen voor een bepaald vezelrijk gewas. De boer maakt z’n land in het voorjaar klaar en zaait vervolgens het vezelgewas in. BouwBoeren organiseert vervolgens de oogst. Zo zorgen we ervoor dat iedere oogst op eenzelfde manier plaatsvindt, zodat het goed kan worden verwerkt.


Wist je dat?
- Er tot 30 ton/ CO2 per hectare vastgelegd kan worden, afhankelijk van het gewas?
- Vezelrijke gewassen groeien op marginale grond, waardoor er geen concurrentie ontstaat met voedselgewassen.
- Deze gewassen veel minder arbeid vragen dan bijvoorbeeld maïs of wintertarwe?
- Er geen kunstmest en/of herbiciden nodig zijn voor de teelt?
- De gewassen een goede beschutting zorgen voor veel dierenleven?
- De teelt van biobased gewassen reden kunnen geven tot extra inkomsten middels CO2-credits?

BouwBoeren werkt aan een samenwerking met een BioBased fabriek die de oogst opwerkt naar basisgrondstoffen zoals vezels, houtachtige delen en groene microvezels. Deze basisgrondstoffen worden vervolgens toegepast in de bouw en de logistiek.

voordelen voor jou als boer

- Je levert direct een bijdrage aan een betere wereld
- BouwBoeren garandeert je afzet
- Je ontvangt een eerlijke (transparante) vergoeding
- Je hebt recht op GLB-subsidies en extra eco premies
- Minder werk per hectare in vergelijking met bijv. maïs of wintertarwe
- Met de aanplant van vezelrijke gewassen herstel je je bodem

 

Jezelf aanmelden als BouwBoer? Vul hier het formulier in!

bottom of page