top of page

Zijn vezelrijke gewassen in concurrentie met de voedselproductie?

Bijgewerkt op: 2 aug. 2023

Vezelrijke gewassen als biobased bouwmaterialen maken eindelijk hun razendsnelle opkomst. Niet verrassend gezien de vele voordelen als opslag van stikstof, de bijdrage aan biodiversiteit, bodemherstel en de negatieve CO2-voetafdruk. Toch blijven wij in de discussie vaak een kritiekpunt horen: de concurrentie met voedselproductie. Want waar nu vezelrijke gewassen worden verbouwd, kan geen voedsel groeien. Toch?


bouwproductie versus voedsel

Het doel van BouwBoeren is positieve impact te maken met de productie van biobased bouwmaterialen. Hierbij willen wij beslist niet concurreren met de huidige voedselproductie. De voedselproductie is erg belangrijk en ons initiatief moet dan ook niet ten koste gaan van de voedselproductie. Daarom hebben we de zelf gecreeërde biobased keten zo ingericht dat deze twee goed samen geproduceerd kunnen worden. Zo hoeft het één niet ten koste te gaan van het ander.


Koolydraten, voedingsvezels en eiwitten

Het uitgangspunt van de BioBased Factory in de verwerking van de vezelgewassen is dat we geen reststromen kennen. Oftewel: de hele stengel wordt van top tot teen gebruikt. In de gewassen die we in dit proefoogstjaar telen zit naast vezelwaarde ook voedselwaarde. De gewassen leveren onder andere koolhydraten, voedingsvezels, eiwitten, vitaminen, mineralen en antioxidanten. De vezels zitten onder de top en in de top (of pluim) zitten de voedselelementen. Door te kiezen voor een oogstmachine die met twee snedes werkt (oftewel één hakselbalk aan de onderzijde en eentje aan de bovenzijde ter plaatse van de top), scheiden we de 'bouwvezels' van de 'voedselelementen' bij de bron.


Minder dan 1 hectare voor een heel huis

Om met Biobased Housing Solutions een huis te bouwen, hebben we gedurende één jaar ongeveer 0,8 hectare aan landbouwgrond nodig. Als wij op jaarbasis 100.000 woningen zouden willen realiseren, zou hier dus 80.000 hectare landbouwgrond voor nodig zijn. Dat is niet veel als je bedenkt dat de totaal gebruikte landbouwgrond bij geregistreerde land- en tuinbouwbedrijven momenteel 1,812 miljoen hectare betreft. Met een simpele rekensom zou dit betekenen dat om 100.000 woningen op jaarbasis te produceren ongeveer 4,5% van de totale Nederlandse landbouwgrond voorraad nodig is.


Vezelrijke teelt op “ongeschikte” grond voedselproductie

Wij zijn van mening dat biobased gewassen enkel duurzaam zijn wanneer ze de voedselvoorziening niet in de weg zit. Duurzaamheid draait om de 3 P’s (Planet, Prosperity en People), en voor die laatste twee is het wel zo prettig dat er genoeg voedsel geproduceerd wordt. Een manier om niet in conflict met de voedselproductie te komen is om landbouwgrond te gebruiken die ongeschikt is voor het telen van voedsel. Hier zijn enkele voorbeelden van dergelijke situaties:

  • Vezelrijke gewassen kunnen goed geteeld worden op gronden die vanuit gezondheidsoverwegingen niet geschikt zijn voor voedselproductie. Landbouwgrond vlak bij een snelweg of een (aanvliegroute van een) luchthaven zijn hier goede voorbeelden van. Ideaal om de grond die minder geschikt is voor gezond voedsel op een andere manier in te zetten.

  • Het roteren van gewassen, ook wel gewasrotatie genoemd, is een landbouwpraktijk waarbij verschillende gewassen in een gepland en regelmatig schema op een stuk grond worden verbouwd. In plaats van jaar na jaar hetzelfde gewas op dezelfde locatie te telen, worden verschillende gewassen in een specifieke volgorde geplant. Elk jaar of elke teeltcyclus wordt een ander gewas op het land gezaaid. Het doel van gewasrotatie is om de gezondheid van de bodem te bevorderen en te behouden, de opbrengsten te optimaliseren en problemen met onkruid, ziekten en plagen te verminderen. Vezelrijke gewassen kunnen in de rotatieteelt perfect toegepast worden.

Biobased materiaal productie versus voedselproductie

Omslag naar biobased noodzakelijk

De nationale doelstelling is om in 2050 een circulaire economie te hebben draaien. Met de bouwsector die momenteel verantwoordelijk is voor 40% van de totale afvalberg en voor 1/3 van de CO2 uitstoot, is duidelijk dat we een andere weg in zullen moeten slaan. Volgens ons ligt de toekomst dus in de toepassing van biobased bouwmaterialen die volledig biologisch afbreekbaar zijn en grote hoeveelheden CO2 opslaan.


Veel voordelen

Wil je meer informatie over wat wij doen en met wie wij samenwerken om daadwerkelijk biobased bouwmaterialen te produceren en uiteindelijk huizen te bouwen? Download dan onze whitepaper. Heb of ken jij een stuk grond dat geschikt is voor de productie van onze vezelrijke gewassen of voor de bouw van één van de zeer energiezuinige Biobased Housing woningen en wil jij graag meewerken aan de toekomst van biobased bouwen? Vul dan dit formulierin en wij nemen contact met je op.

Comments


bottom of page